Tag: row hareketi

GENİŞ TUTUŞ DAR TUTUŞA KARŞI Seated row hareketinin iki varyasyonu da lats kaslarını hedefler, ancak hangisi orta-sırt kalınlığını geliştirmede daha [...]
1 / 1 yazılar